Tích hợp dark mode không sử dụng Plugin

Nếu bạn là coder như tôi hoặc vì lý do nào đó bạn muốn website linh hoạt hơn, tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp dark mode mà không sử dụng plugin trên trang web của bạn. Thêm html và css Đầu tiên, chúng ta cần thêm html cho nút chuyển đổi sang […]

Hướng dẫn cài đặt VestaCp

Bước 1: Kết nối đến VPS Kết nối tới VPS với tài khoản root thông qua SSH Bước 2: Lấy mã lệnh Truy cập vào https://vestacp.com/install/ Di chuyển đến phần Advanced Install Settings => Chọn các Options => Generate Install Command Bước 3: Download Srcipt Download script về VPS bằng lệnh curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh Bước […]