Cách sử dụng Soft Delete trong Laravel 8

Trong hướng dẫn này, bạn có thể tìm thấy một số khái niệm mới về xóa trong Laravel Framework. 

Khi bạn muốn hành động Xóa dữ liệu mình chỉ là tạm thời và có thể khôi phục lại nếu muốn thì Soft Delete là giải pháp dành cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.