Category Archives: WordPress

Tích hợp dark mode không sử dụng Plugin

Nếu bạn là coder như tôi hoặc vì lý do nào đó bạn muốn website linh hoạt hơn, tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp dark mode mà không sử dụng plugin trên trang web của bạn. Thêm html và css Đầu tiên, chúng ta cần thêm html cho nút chuyển đổi sang […]