Hướng dẫn cài đặt VestaCp

Bước 1: Kết nối đến VPS

Kết nối tới VPS với tài khoản root thông qua SSH

Bước 2: Lấy mã lệnh

Truy cập vào https://vestacp.com/install/

Di chuyển đến phần Advanced Install Settings => Chọn các Options => Generate Install Command

Bước 3: Download Srcipt

Download script về VPS bằng lệnh

curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

Bước 4: Chạy lệnh

Chạy lệnh với root thông qua SSH

Bước 5: Cấu hình

Nhập “y” để tiếp tục cài đặt

Chờ khoảng 15-30 phút để hệ thống cài đặt VestaCp

Bước 6: Hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *